Miljövänligt och klimatsmart

Det finns vissa ord och vissa begrepp som snabbt blir populära att använda sig av. Under 90-talet var det att alla skulle  handla ”miljövänligt”. Under 00-talet blev det allt viktigare att också göra ”klimatsmarta” val. Sedan, under 10-talet kom det att bli ”hållbart” som gällde och gäller än idag.

Det handlar om hållbara företag, hållbara affärsmodeller, hållbar konsumtion och så vidare samt även att satsa på hållbar IT. Mycket handlar om att återanvända det man redan har, eller att köpa in begagnat. 

Hållbar IT brukar beskrivas i två delar. Det handlar om:

  • Att använda IT-produkter, men att försöka begränsa dessa produkters negativa påverkan på miljön och på samhället, vilket är kopplat till tillverkning, användning och sluthantering.
  • Att använda IT-produkter, men då i syfte att begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället som sker inom andra områden än de ovan nämnda.

Bra att tänka på då du ska köpa ny IT-utrustning

Det finns en stor potential att minska miljöpåverkan från den IT-utrustning man redan har. Men hur gör man om nya produkter behövs? Det man kan göra som ett första steg, det är att verkligen behövs en helt nytillverkad produkt, eller om den i stället kan vara begagnad. 

Ett annat alternativ är att kolla om det går att låna, hyra eller samäga den med någon.

Ett bra steg när det är dags att handla en ny dator eller mobiltelefon kan vara att titta efter någon form av miljömärkning.

En miljömärkning är ett system som garanterar att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav. Sedan är det ju så att bara för att den är miljömärkt så garanterar den inte att den är "bra" för miljön, men att den är mindre miljöbelastande än de produkter inom samma produktområde som inte är miljömärkta.

Det finns lite olika miljömärkningar:

  • Den nordiska miljömärkningen Svanen som ställer miljökrav på bland annat kopiatorer och skrivare. 
  • Den europeiska miljömärkningen EU-Blomman, eller EU Ecolabel, som märker ut elektronik.
  • Energy Star är en miljömärkning som fokuserar på energisnåla produkter.
  • TCO Certified är den mest omfattande tredjepartscertifieringen av IT-produkter.